Pozvánka na valnou hromadu

Dne 27.6.2017 se v sídle společnosti bude od 9:00 konat valná hromada. Více informací zde.

Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Více informací zde.

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě

Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě. Více informací zde.

Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované

Zde naleznete oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované.