Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Více informací zde.

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě

Společnost vyzývá akcionáře k odevzdání akcií v dodatečné lhůtě. Více informací zde.

Oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované

Zde naleznete oznámení rozhodnutí o přeměně listinných akcií na zaknihované.

Nové stanovy společnosti

Zde naleznete nové úplné znění stanov společnosti AGROSTAV, akciová společnost.