Kanalizace v Jihlavě - průběh VŘ

Výběrové řízení „Rekonstrukce stávající a výstavba nových stok a zajištění množství a jakosti pitné vody v regionu Jihlavsko“ – průběh


 • 14.1.2009 – odevzdání a otevírání nabídek
 • Nabídka sdružení VHS Jihlavsko (sdružení jihlavských firem – AGROSTAV, Škrabal, IPOS PS společně se slovenským Chemkostavem) je dle vyhlášených kritérií ekonomicky nejvýhodnější

Nabídkové ceny dvou hlavních konkurentů:

VHS Jihlavsko                                             451mil. Kč

Syner a spol.                                                479mil. Kč

 •  27.2.2009 – zadavatel vyloučil sdružení VHS Jihlavsko ze soutěže z důvodu nepřesnosti v hlavičce návrhu smlouvy o dílo a zároveň vyhlásil vítěze soutěže - sdružení firem SYNER VHS, Metrostav, Eurovia a Hochtief [rozhodnutí o vyloučení, zpráva hodnotící komise]
 •  Z vyjádření sdružení SYNER VHS, Metrostav, Eurovia a Hochtief ke správnímu řízení vyplývá, že mají podrobné informace o nabídce sdružení VHS Jihlavsko [vyjádření účastníků]
 •  22.5.2009 doplňuje sdružení SYNER VHS, Metrostav, Eurovia a Hochtief své vyjádření a napadá veškeré reference a další prokázání kvalifikace v nabídce VHS Jihlavsko – Kde tyto podrobné informace získali???!!! – porušení obchodního tajemství, nekalá soutěž???!!! [doplnění vyjádření Syneru]
 • 19.6.2009 ÚOHS vydává rozhodnutí, kterým vrací vyloučené sdružení VHS Jihlavsko do soutěže [rozhodnutí]
 • 9.7.2009 SYNER, Metrostav, Eurovia a Hochtief podávají rozklad proti tomuto rozhodnutí [rozklad]
 • Po ustanovení nové komise dále probíhá výběrové řízení. Komise si vyžádá na doporučení úřadu doplňující informace k referencím sdružení VHS Jihlavsko. Součástí těchto informací jsou dopisy investorů, které potvrzují původní reference, dále stavební a vodoprávní povolení, části smluv o dílo, apod.
 • 2.6.2010 Zahájeno nové správní řízení u ÚOHS na návrh Syneru a spol., úřad si vyžádá znovu potvrzení referencí od investorů ze Slovenska [návrh Syneru, stanovisko VHS Jihlavsko]
 • 5.8.2010 Rozhodnutí ÚOHS o zastavení řízení – potvrzuje vítěze VHS Jihlavsko [rozhodnutí]
 • 23.8.2010 Syner a spol. podává rozklad proti tomuto rozhodnutí [rozklad, příloha]
 • 12.11.2010 nastává zvrat – předseda ruší původní rozhodnutí a vrací případ k dalšímu došetření svým úředníkům [rozhodnutí o rozkladu]
 • 7.2.2011 ÚOHS vydává rozhodnutí, kterým nařizuje zadavateli vyřadit sdružení VHS Jihlavsko ze soutěže z důvodu nesplnění kvalifikace [rozhodnutí]
 • 22.2.2011 podán rozklad [rozklad]
 • 17.3.2011 předseda ÚOHS rozklad zamítá a potvrzuje předchozí rozhodnutí [rozhodnutí]
 • 21.4.2011 VHS Jihlavsko podává zadavateli námitky proti rozhodnutí o vyloučení [námitky]
 • 21.4.2011 VHS Jihlavsko prostřednictvím právní kanceláře KŠD Štovíček podává správní žalobu na rozhodnutí ÚOHS s návrhem na předběžné opatření zákazu uzavření smlouvy o dílo [správní žaloba]
 • 29.4.2011 Zadavatel námitkám nevyhověl [rozhodnutí]
 • 9.5.2011 VHS Jihlavsko podává návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k ÚOHS [návrh]
 • 12.5.2011 KS soud v Brně zamítá návrh na předběžné opatření [usnesení]
 • 16.5.2011 VHS Jihlavsko prostřednictvím právní kanceláře KŠD Šťovíček podává stížnost k EK [stížnost]
 • 27.6.2011 ÚOHS rozhoduje o zastavení řízení [rozhodnutí]
 • 12.7.2011 VHS Jihlavsko podává rozklad proti rozhodnutí ÚOHS [rozklad]
 • 16.8.2011 Předseda ÚOHS podaný rozklad zamítá [rozhodnutí]
 • 14.10.2011 VHS Jihlavsko prostřednictvím právní kanceláře KŠD Šťovíček podává správní žalubu na rozhodnutí předsedy ÚOHS [správní žaloba]